۱۳۹۴ مرداد ۱۷, شنبه

رساله ای در باب بردباری و مدارا تألیف: ولتر

*

لطفن این کتاب را بخوانید و آن را به دوستان خود معرفی کنید و توصیه کنید بخوانند.
*
رساله ای در باب بردباری و مدارا
تألیف: ولتر
ترجمه: نیکی پارسا
*
لینک دانلود مستقیم کتاب