۱۳۹۳ مهر ۱۶, چهارشنبه

برای کوبانی - فرامرز سه دهی


تانک های شما آنفولانزای مرغی گرفته اند
پا در آورده اند
کلمات ام
پا به پای شانه هایم
دست هایم
به پیشواز انگشتان ام بیایید
کرد
برادر
کوبانی
من کلاشینکف ام را می خواهم
هزار و سیصد و شصت گلوله شلیک می کنم
به سمت دولت اسلامی
توی دهان این دولت می زنم
توی دهان ائتلاف
دندان هایتان را بردارید بروید
کوبانی تنها نیست


فرامرز سه دهی