۱۳۹۳ مهر ۱۲, شنبه

علیرضا آدینه


دوستش داشته ای
و در سانحه ای مرگبار از دستش داده ای
حالا می بینی کنار دیگری نشسته است
زنده

و دارد لبخند می زند
خوشحال نیستی؟


علیرضا آدینه