۱۳۹۳ مهر ۱۸, جمعه

مادر - رضا اکوانیان


زیر لب می خواند
می خواند که برگردی
نامه ای اگر نیامد
با دلهره ، 
            بلندتر می خواند
جای همه نیامدن ها
درد گلویش را می سوزاند
روُ روُ روُ 
بیُو روُ بیوُ دوُرِت بِگردُم
لب تکانی های مادر تمامی ندارد.

۱۳۹۳ مهر ۱۶, چهارشنبه

برای کوبانی - فرامرز سه دهی


تانک های شما آنفولانزای مرغی گرفته اند
پا در آورده اند
کلمات ام
پا به پای شانه هایم
دست هایم
به پیشواز انگشتان ام بیایید
کرد
برادر
کوبانی
من کلاشینکف ام را می خواهم
هزار و سیصد و شصت گلوله شلیک می کنم
به سمت دولت اسلامی
توی دهان این دولت می زنم
توی دهان ائتلاف
دندان هایتان را بردارید بروید
کوبانی تنها نیست


فرامرز سه دهی

۱۳۹۳ مهر ۱۲, شنبه"
یارانه ی من ، کوپن من " رضا اکوانیان " در سایت ک - ب "

اکبر اکسیر


صفر را بستند
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﻧﯿﻢ !
ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ
ﻣﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﯾﻢ !

" اکبر اکسیر "

علیرضا آدینه


دوستش داشته ای
و در سانحه ای مرگبار از دستش داده ای
حالا می بینی کنار دیگری نشسته است
زنده

و دارد لبخند می زند
خوشحال نیستی؟


علیرضا آدینه