۱۳۹۲ بهمن ۱۸, جمعه

بازی با عشق


دلم را بریدی
با گشنیزی
که از دست راستت بیرون کشیدی
بیچاره من
تو که دل نداشتی

رضا اکوانیان


سالهای خوب سگی در فیس بوک