۱۳۹۲ بهمن ۲۵, جمعه

شعر-کوتاهبدرود با تو
غروب تلخی دارد.
هر روز
با شعری تازه
سراغم می آید.
بدون تو،
من خود انتظارم.

رضا اکوانیان