۱۳۹۲ بهمن ۲۳, چهارشنبه

شعر 57


آنقدر گرسنه بودی
تمام پناه و هفت گلوله را
یکجا سر کشیدی
به سلامتی خلق

رضا اکوانیان