۱۳۹۲ دی ۳۰, دوشنبه

زخم ها - شعر

زخم ها

با ندیدنت
زخم های زیادی در من کاشته ای
هر روز بزرگ می شوند
پخش می شوند
دارم بزرگ تر می شوم
زخم ها
پا به پای من پیر می شوند.

رضا اکوانیان