۱۳۹۲ تیر ۳, دوشنبه



من می توانم مانند یک حیوان بخوابم،اکثراً بدون خواب و رویا،آن هم تنها برای چند دقیقه،و با این حال،احساس می کنم که برای مدتی بسیار طولانی از این دنیا دور بوده ام،گویی سرم را از میان دیواری گذرانده ام که پشت آن تاریکی ابدی قرار دارد،مکانی فراموش شده با اوقاتِ فراغت جاودانی و دائمی.


از کتاب: عقاید یک دلقک
نوشته: هانریش بُل

برنده ی جایزه نوبل ادبیات 1972

برنده جایزه گئورگ بوخنر 1967

ترجمه :محمد اسماعیل زاده

نشر چشمه