۱۳۹۱ اسفند ۱۲, شنبه

سه سال گذشت

 
 سه سال از سناریوی اداره اطلاعات و بازداشت،زندان،شکجنه،تبعید و محرومیت های سیاسی و اجتماعی برای فعالین حقوق بشر در ایران گذشت،به امید رسیدن روزهای خوب و آزادی دوستان باقی مانده در بند بعد از سناریو و آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران و آزادی ایران...