۱۳۹۱ بهمن ۲۰, جمعه

برای طاهر اکوانیان

برای طاهر اکوانیان


کودک که باشی
لالاییِ شیون است مادر
درد از استخوان می ریزد
شعر از حرف های تو
...

شاعر که باشی،
نمک به زخمت می پاشند
روز نامه می خوانی
شب ناله می خوانی

ادامه داری
ادامه داری
ادامه داری