۱۳۹۱ آبان ۲۹, دوشنبه

دردواره

دردواره 

 
 
 

لحظه های سیاه ندیدنت
مرگ مداوم است
دل خوش کرده ام به پاییز
به لبخندت در باران

رضا اکوانیان